Lära sig julord genom målarbilder

Av lärorika målarbilder ska man såklart lära sig något. På Lär genom lek har vi lagt upp målarbilder med julord, som du kan färglägga. Det är med glädje vi visar upp dem i vår portfolio. Målarbilderna finns med text i både gemener och versaler, så att du själv kan välja vad som passar dina barn bäst.

målarbilder för barn
Klicka här för att läsa mer om denna målarbild.

Här ser du exempel på målarbilden med ordet TOMTE i versaler…

målarbilder för barn
Klicka här för att läsa mer om denna målarbild.

… här på bilden med ordet gran i gemener…

målarbilder för barn
Klicka här för att läsa mer om denna målarbild.

… här på bilden med ordet PAKET i versaler…

målarbilder för barn
Klicka här för att läsa mer om denna målarbild.

… och här ser du exempel på målarbilden med ordet ren i gemener. För att förtydliga finns alltså varje målarbild i två varianter, en med versaler och en med gemener.  

Annonser